Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-01-25

Dansk miljøteknologi i Vietnamesisk akvakultur

Jørgen Flindt Pedersen har været en tur i Vietnam og set hvordan man med enkle 'håndgreb' og lidt danbsk udstyr på en gang kan forbedre miljøet og forbedre det økonomiske udbytte. I alt sin enkelhed er der tale om at måle iltindholdet og styre en simpel beluftning/afgasning. Dyrene i vandet får det bedre og udbyttet stiger med 50%. Det er udstyr fra 'OxyGuard' der moniterer iltindholdet i vandet og styrer en pumpe der løfter vandet op og lader det risle ned over bioblokke fra 'Expo-Net'. Tredie danske part er produktionsselskabet 'Buttlers Choice' fra Kerteminde. Projektet er gennemført med støtte fra Udenrigsministeriet (Danida). Se TV-indslaget fra TV2-Fyn herunder.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!