Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-01-25

Biomar udvider produktionen

Biomar udvider sin produktion i Norge med 130.000 tons.
Den nuværende produktionskapacitet, på 300.000 tons foder årligt, er ikke nok til det voksende laksemarked i Norge. Med den nuværende vækst i den norske lakseproduktion må der ske en udvidelse af foderproduktionen og Biomar er altså den første foderproducent der melder ud.
Den første udvidelse skal ske på virksomhedens anlæg i Nordnorge, hvor kapaciteten skal fordobles. Biomar har sat 375 mill. NOK af til formålet.

Biomar forventer tilsvarende investeringer indenfor en kortere årrække - forudsat at lakseproduktionen fortsætter sin vækst i Norge.

Biomars samlede omsætning ligger i størrelsesordenen 5 milliarder DKK.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!