Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-02-08

Tunesien udbygger sin akvakulturproduktion

Tunesien har netop fået gennemført en vurdering af fiskeri- og akvakultursektoren - og det er på denne baggrund, at man nu ønsker at starte en ekspansion af opdræt. Der er aktuelt sat 14 projekter 'i søen', heraf de syv med fiskopdræt - 5 i ferskvand og 2 i saltvand,hertil kommer skaldyrsopdræt. 20 andre projekter er i en 'vurderingsfase'.

På en nyligt afhold Italiensk-Tunesisk workshop
i Tabarka drøftede man indsatsen for øget produktion i Tunesiens nordvestlige vandrige region. Der er foreløbig afsat 2.6 mill. dinarer til ekspansionen, hvor første skridt bliver etablering af et pilotanlæg for ål og multe i Tabarka. Multe-ynglen skal vokses i nærliggende dambrug. I perioden 2007-08 blev der produceret 7.5 millioner multeyngel, som efter tilvækst gav et udbytte på cirka 1.110 tons.

Kilde: The Fish Site


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!