Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-02-08

Muslingeskaller og norske bjergarter skal rense snavset vejvand

Nyt øko-filteranlæg skal sikre søer og vandløb mod tungmetaller fra motorvejens spildevand.

Kan det mon også bruges i dambrugssektoren - til f.eks. reduktion af cadmium?

Kommende Silkeborg-Århus motorvej giver teknologi-premiere til nyt filteranlæg, hvor knuste muslingeskaller, tørv og forskellige slags norsk bjergart benyttes til rensning af spildevand fra vejbanen. Det planlagte filteranlæg er det første af sin art til rensning af vejvand fra motorveje.

»Filteranlægget kommer til at bestå af materialer, som er fulde af kalk, aluminium og jern og derfor meget effektive over for tungmetaller og fosfor,« siger professor Jes Vollertsen fra Aalborg Universitet, der er leder af Forskningsgruppen Urban Vandteknologi. Han peger på, at undersøgelser af materialernes evne til at rense vandet viser, at værdierne for samtlige stoffer bringes ned under de værdier, der er i vandløb og søer.

Aalborg Universitet laver nu et prøveanlæg med vand fra et regnvandsbassin. Prøveanlægget skal bl.a. bruges til at finde den optimale sammensætning af materialer, og når den kommende motorvej ved Silkeborg anlægges, bliver regnvandsbassiner ved det miljøfølsomme vandløb, Korskær Bæk, suppleret med et filteranlæg.

Vejdirektoratet har gennem de sidste to årtier anlagt et meget stort antal af de såkaldte våde regnvandsbassiner langs det statslige vejnet. En stor del af forureningen i vejvand er bundet til partikler, og den fjernes ret effektivt ved bundfældning i de traditionelle regnvandsbassiner. Men en mindre del af forureningen er i opløst form, som bassinerne kun kan fjerne små mængder af.

Derfor skal det nye filteranlæg bygges i forlængelse af regnvandsbassinet. Ved udledning af vejvand til særligt følsomme vandløb og søer skal filteranlægget binde og nedbryde opløste tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer.

»Vi er nødt til at være på forkant med fremtidige krav fra kommuner og vanddistrikter om fjernelse af forurenende stoffer i vejvand, Anlæggene skal være driftsikre med lang levetid og kræve en minimal driftsudgift, og hvis alle kravene opfyldes, forventer vi fremover at etablere filteranlæg ved udledning af vejvand til miljøfølsomme vandløb og søer,« siger Niels Krogh Kristensen, Vejdirektoratet, der er formand for styregruppen for udviklingsprojektet.

Kilde: www.ing.dk, skrevet af Nicolai Østergaard

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!