Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-02-10

Nyt liv i Bornholmske havne

I regi af Bornholms Regionskommune, skal CRT (Center for Regional- og Turismeforskning) være med til at gøre de bornholmske havne fri af fiskerikrisens tåger og sikre havnene et bæredygtigt grundlag for fremtidig udvikling og drift. Nøglen hedder brugerdreven innovation.

Måske finder 'brugerne' ud af at fiskeopdræt er en fremtidig brug af havnene ?!

 
De bornholmske havne udgør et uvurderligt udviklingspotentiale. Der er både i befolkningen og politisk et ønske om at bevare havnene som et aktiv for Bornholm, men der er brug for nyt liv, friske kræfter, nye initiativer og nye indtægter - en ny identitet og berettigelse skal skabes.  

Projektet Bornholmske havne - de skjulte skatte strækker sig over næsten 3 år, og skal udvikle og tilføre de bornholmske havne ny kreativitet, kvalitet og mening, så de atter kan blive havnebyernes naturlige midtpunkt.


Projektets mål - og udfordring - er at inddrage og engagere alle havnenes brugere, det omkringliggende erhvervsliv og lokalsamfundene, så der skabes ejerskab for opgaven med at udvikle havnene som et grundlag for et levende, lokalt (erhvervs)liv. CRT og projektets øvrige aktører er i høj grad tiltænkt rollen som proceskonsulenter, der skal give havnenes brugere værktøjer til at være deres egne eksperter, skabe visioner og føre initiativerne ud i livet.

Projektet er støttet af Velfærdsministeriets Landdistriktspulje, Fødevareerhvervsamt Erhvervs og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation.

Følg projektet her
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!