Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-02-11

Første fiskemelsfabrik certificeret efter ny standard

Tecnologica de Alimentos SA (TASA) i Peru er den første fiskemel og fiskeolie producent der opnår certificering. Det er virksomhedens  Callao Norte anlæg, verdens største fiskemelsfabrik, der har opnået certifikation.

IFFO har arbejdet på udviklingen af den globale standard siden 2008og har fået assistance af et teknisk rådgivende udvalg bestående af repræsentanter fra hele akvakultur værdikæden, herunder fiskeopdrættere, foder producenter, forhandlere, og Ngo'er.

Certificering kan kun opnås ved en audit af en uafhængig tredjepart. En certificering kan derfor bruges som en 'business-to-business' dokumentation, hvor fiskemelsproducenter kan bevise overfor deres kunder, at de tilbyder marine ingredienser fremstillet af ansvarligt høstede og sporbare råvarer.  Ansvarligheden er i denne sammenhæng en overholdelse af FNs Fødevare-og Landbrugsorganisation's (FAO) adfærdskodeks for Ansvarligt fiskeri.

Kunderne - f.eks. fiskefoderproducenter kan derefter, overfor deres kunder, deklarere at de marine ingredienser i fiskefoderet stammer fra certificerede fremstillingsvirksomheder.

Fiskefoderfabrikanterne bliver mødt af krav fra Ngo'er om at de marine ingredienser i foderet bøt/skal stamme fra bæredygtigt certificerede fiskerier - nu er spørgsmålet så om Ngo'erne er tilfredsstillet ved at fiskerierne finder sted indenfor rammerne af FAOs Code of Conduct - eller om fiskerierne skal være certificeret bæredygtigt i henhold til standarder udarbejdet af Ngo'erne selv?

Ifølge IFFO har medlemmer af organisationen udvist stor interesse for at komme i gang med arbejdet, der kan føre til en certificering af produktionen. 15 virksomheder i 4 lande, med ressourcer hentet fra 10 forskellige fiskerier, har ansøgt om at blive certificeret.

Der er udsigt til at op imod en tredjedel af verdens fiskemel og fiskeolie kan komme fra certificerede virksomheder med udgangen af 2010.

Virksomheder der har opnået certificering har ret til at anvende logoet:

Virksomheder der har opnået certificering vil blive annonceret på IFFOs hjemmeside, hvor interesserede også kan læse sig igennem standardens krav.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!