Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-03-03

Partikler fra nano-belægninger giftige for fisk

Nanobelægninger stiger i popularitet. Vi kender dem fra poleringsfrie vinduer, sofaer med nanobehandlet stof (hvor rødvinen preller af når der spildes) og ikke mindst antibakterielle nanobelægninger i køleskab og andre steder hvor fødevarer opbevares. Nu viser forsøg med fisk - at disse kan optage elementer der frigives fra nanobelægninger, og det i et omfang som er giftig for fisken. Nærmere bestemt viser undersøgelser fra Purdue Universitet (USA) at det er sølvforbindelser fra nanobelægninger i bl.a. køleskabe der virker toksisk på fisk.

'Nanosølv' blev opløst i vand med en besætning af Tykhovedet Elritse (Pimephales promelas) - en art der ofte anvendes til toksikologiske undersøgelser. Elritserne optog sølv i et omfang som var giftigt for fiskene - ja endda dødeligt. Når nanosølvet fik tid til at bundfælde sig, faldt giftigheden markant, men forårsagede stadig deformiteter hos fiskene.
Fiskeæg og fiskelarver der blev udsat for nanosølv førte til udvikling af blødninger og ødemer i fiskenes hoveder - hvilket i sidste ende førte til fiskenes død. Ved hjælp af elektronmikroskopi kunne forskerne finde nanopartikler (30 my eller mindre) inde i fiskeæg og uklækkede fiskelarver. Disse små nanopartikler kan passere æggets membran (skal) på under et døgn og da de potentielt har et højt sølvindhold med sig kan dette altså gøre ubodelig skade på fiskelarven.

Brugen af nanosølv som en komponent i forskellige produkter er stigende. Mest kendt herhjemme er køleskabe med nanosølv-belægning, men tilsættes også opvaskesæbe, som 'æugtdræbende' imprægnering til (sports-) tøj, i belægninger på skærebrædder og i kølevaremontre.

I USA overvejer 'Miljøstyrelsen' at klassificere nanosølv som et pesticid. Endnu er viden om koncentrationer af nanosølv i naturen beskeden, men forskerne bag denne undersøgelse vil starte arbejdet med at udvikle testmetoder der kan fastlægge effekten af forskellige koncentrationer af nanosølv - og nanopartikler mere generelt. Når dette arbejde er gennemført, er næste skridt at udvikle testmetoder der kan fastlægge koncentrationerne af disse stoffer i det naturlige miljø.

Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet "Ecotoxicology".

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!