Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-03-15

Fødevareminister vil have flere miljørigtige fisk

Fødevareministeriet åbner nu for pulje, der skal give tilskud til investeringer i miljørigtige dambrug. Ejere af dambrug får med den nye ordning mulighed for op til 40 procent i tilskud til nye investeringer i miljørigtig teknologi. Der kan både være tale om tilskud til etablering af nye anlæg og til modernisering af eksisterende anlæg.

"Vi giver nu akvakultur-området et løft, så erhvervet kan investere i avancerede recirkulationsteknologier. Det er til gavn for det omkringliggende miljø og giver samtidig en større produktion af kvalitetsfisk. Grøn vækst initiativet fra sidste år indeholdt også blå vækst med en ekstra pulje til akvakultur. Det er det, jeg nu sætter i værk med højere tilskud til investeringer i de mest avancerede recirkulationsteknologier", siger fødevareminister Henrik Høegh.
 
Fakta om ordningen
Som led i Grøn Vækst-aftalen blev der afsat en særlig tilskudspulje på 100 millioner kroner til akvakultur i perioden 2010 til 2015. Puljen er fordelt med 16,8 millioner kroner pr. år. Puljen er rettet mod de mest avancerede recirkulationsteknologier for at fremme anlæg med lav miljøpåvirkning og er et supplement til de eksisterende midler afsat til akvakultur som led i Fiskeriudviklingsprogrammet. I alt er der med aftalen om Fiskeriudviklingsprogrammet 2010-2013 afsat en ramme for 2010 på 46, 8 millioner kroner for tilskud til investeringer i akvakulturanlæg, økologisk akvakultur samt foranstaltninger til bekæmpelse af VHS-sygdommen.
 
Ansøgningsmateriale vil være tilgængeligt på www.fiskeriudvikling.dk 
Ansøgningsperioden løber frem til 1. maj 2010.
 
Yderligere oplysninger:
Pia Jørgensen, Udviklingsstøttekontoret, 33 95 83 31


(foto: Kim Borregaard Eriksen)
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!