Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-03-17

Body-builder-ørreder

Forskere ved University of Rhode Island har, gennem et 10 år langt forsøgsarbejde, frembragt genetisk modificerede regnbueørreder med dobbelt muskelmasse.

Forskerne håber at resultaterne kan anvendes i kommercielt fiskeopdræt, hvor vi måske fremover skal se 'bredskuldrede' regnbueørreder og pighvar med 'sixpack'.

En talsmand for projektet siger at forskningen, specielt de seneste to år, har givet gode resultater. Her har man opnået at få regnbueørreder med 15-20 % mere muskelmasse end normalt. Forskerne har haft fokus på myostatin, som er et protein der normalt hæmmer muskelvækst. En naturlig mutation i myostatin hos kvægracen 'Belgian Blue', giver 20 - 25 % øget muskelmasse. Populært sagt har denne ko et dobbelt sæt muskler.

Hos pattedyr er antallet af muskelceller bestemt ved fødslen, mens fisk har en anden mekanisme for muskelvækst, idet de gennem hele livet kan producerer flere muskelceller.

Hvis man kan reducere myostatins muskelhæmmende effekt, kan man i princippet forvente en øget muskelmasse. Forskerholdet behandlede 20.000 regnbueørred-æg med forskellige DNA typer, designet til at hæmme myostatin. Af disse mange æg viste 300 levedygtige ørreder tegn på øget muskelvækst.

Den første generation af muskuløse ørreder har nu gydt og anden generation har arvet egenskaberne. Ørrederne fremtræder som 'body-builder-fisk' - med en kraftig nakke og sixpacks på siderne - køn er den ikke!


Til trods for udseendet er forskerne begejstrede for deres resultater og arbejde videre med laks, fladfisk og tun.

Formålet er imidlertid ikke kun at fremstille fisk med stor muskelmasse - forskerne forventer at en stor mængde ny viden om mekanismerne bag muskelvækst vil kunne hjælpe i forskning og forståelsen af muskelsygdomme hos mennesker, f.eks. muskelsvind.

Body-builder-ørreden udviser normal adfærd i opdrætsanlæg og forskerteamet går nu i gang med at undersøge væksthastigheder og foderkonvertering - i håbet om at disse begge er bedre en standarden hos naturlige regnbueørreder i opdræt. Samtidig vil holdet forsøge at klarlægge om de genetiske ændringer fører til andre positive eller negative ændringer hos dette akvatiske husdyr.

USA og Europa producerer årligt omkring 500.000 tons regnbueørreder. Hvis de genetisk modificerede fisk godkendes til brug i opdræt (lukkede recirkulerede anlæg?) og de ikke kræver voldsomt mere foder end deres naturlige artsfæller - så kan det få store konsekvenser for mængden og økonomien i opdræt af regnbueørreder.

Kilde: "Science Daily", foto udlånt af University of Rhode Island


Se video med denne 'gangster-fisk'

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!