Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-04-15

Ægypten satser på marine biobrændstoffer

Det amerikanske firma 'Energi Allied International', med base i Houston, Texas, har sammen med 'The Seawater Foundation' og 'Global Seawater Inc. dannet selskabet 'New Nile Co' i Ægypten.

Investeringerne i 'New Nile' vil være de til dato største i biobrændstof-produktion i Mellemøsten og i hele Afrika. Konceptet bag 'New Nile' er at udnytte næringsberiget udløbsvand - f.eks. fra reje- og fiskefarme. Det næringsrige vand ledes til damme, der graves ud i det ufrugtbare ørkensand, hvor salttolerante planter (salturt) udnytter næringsstofferne. Efterfølgende udvindes olier fra planterne.


Tilsvarende projekter er allerede i gang i Eritrea og i den Californiske Golf ved Mexicos kyster.

Første generations biobrændsel anvender traditionelle afgrøder, f.eks. majs, der lægger beslag på såvel næringsrig jord som sparsomme ferskvandsressourcer (97 % af jordens vand er saltvand) og som kan medvirke til at forrykke lokalbefolkningers fødevaretilgang.

Konceptet, der her tages i brug, udnytter det salte og næringsberigede udløbsvand til planteproduktionen, som foregår i områder, hvor jorden er for tør og/eller udpint til traditionel jordbrugsdrift og hvor der dyrkes planter der ikke er anvendelige som menneskemad.

Mike Nassar, som er formand for Energi Allied International, udtaler, at 'New Nile Co' vil starte en stor landbrugs-revolution i Egypten, hvor der er ubegrænset adgang til havvand og store ørkenområder - og hvor der er en landbrugsfaglig arbejdskraft.

'New Nile' vil anvende 50.000 Ha og forventer at producere millioner af liter biobrændstof. Den klimamæssige effekt er også stor idet netop salturt-familien (C4-planter) kan binde mere CO2 end der senere frigives ved forbrænding af produkterne der udvindes af planterne.

I løbet af 2010 udføres lønsomhedsstudier og sammen med Gensler, et af verdens førende arkitekt og rådgivningsfirmaer, vurderes i øjeblikket en række potentielle placeringer for 'New Nile' - langs Middelhavskysten, ved den Røde Hav og inde i landet. Endelig beslutning om placeringen sker i samråd med den ægyptiske regering og forventet byggestart er sat til 2011.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!