Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-05-16

Åer med udløb i Lillebælt skal føres tilbage til deres naturlige forløb.

Krumme åer skal forhindre kvælning af muslinger og orme i Lillebælt

I dag har landbrugets udledning af kvælstoffer fri passage til bæltet gennem snorlige vandløb. Det skal der nu laves om på.
Syv kommuner vil krumme og sno de østjyske vandløb, der løber ud i Lillebælt, for dermed at hindre kvælstoffer fra landbruget i at løbe ud i bæltet.

Hidtil har udvasket gylle fra markerne haft fri passage via snorlige åer til Lillebælt, der i flere år har været hærget af iltsvind.
Sidste år bredte iltsvindet sig til det sydlige bælt, Aabenraa, Sønderborg og Flensborg fjorde og ned mod det sydfynske øhav, et i alt 1000 km2 stort område. I store områder gispede sandorme og muslinger på havbunden efter vejret, og fiskene søgte til friskere vand.

Men nu skal de østjyske vandløb igen sno og bugte sig gennem landskabet, som de gjorde, før landbruget rettede dem ud. Det er syv jyske kommuner, som ligger ud til Lillebælt, ifølge bladet Danske Kommuner, blevet enige om. Kommunerne er Fredericia, Haderslev, Hedensted, Kolding, Sønderborg, Vejle og Aabenraa.

I alt skal naturopretningen mindske udledningen af kvælstoffer med 125 tons om året, fortæller Søren Peschardt (S), formand for natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune, og samtidig formand for samarbejdet.

»De 125 tons er fordelt i mindre portioner på hver af fjordene med udløb i Lillebælt. På den måde er opgaven jævnt fordelt mellem de syv kommuner i gruppen. Vores medarbejdere kan trække på hinandens erfaringer, og jeg lægger især stor vægt på, at det ikke kun bliver landmændene i et begrænset område, der bliver berørt,« siger Søren Peschardt til Danske Kommuner.

Målet skal nås ved at føre åer og vandløb tilbage til deres oprindelige snoede forløb. Det vil betyde, at enge og ådale omkring åerne bliver oversvømmet om vinteren, og det kan effektivt reducere kvælstofferne.

Kilde: Ingeniøren.dk, Birgitte Marfelt 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!