Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-05-16

VHS er konstant til stede i vand og raske fisk

En ny amerikansk undersøgelse påviser at VHS virus findes i såvel raske fisk som i vandet og kun manifesterer sig som sygdom når fiskene er stressede.

VHS (Viral blødende septikæmi virus) er en virus der forekommer i marine fisk i havene på den nordlige halvkugle og
i nogle ferskvandssystemer i Europa. Virussen har medført omfattende tab af både opdrætsfisk og vilde fisk. Herhjemme i Danmark brugte man tidligere hakket 'skidtfisk', som foder til opdrætsørreder og man mener at virus er kommet ind i de ferske vande denne vej.

Der er nu etableret et flerårigt program der skal eliminere VHS i de danske åer og søer. Dambrug tørlægges og besætninger slås ned ved mistanke om at virus kan være til stede.

I USA har man haft mistanke om at blandt andet ballastvand kan være kilden til introduktion af VHS i de store nordamerikanske søer. Her er ved flere lejligheder registreret stor fiskedødelighed som følge af VHS-angreb.

Nye undersøgelser viser imidlertid, at virus sandsynligvis har været til stede i søerne i en meget lang periode og ikke direkte kan relateres til ballastvand eller andre menneskelige overføringsmåder. Fiskedød som følge af VHS-virussen finder sted når fiskene af andre årsager, f.eks. høje vandtemperaturer, er stressede. Den omfangsrige undersøgelse viser også at virus bæres af raske fisk (17 arter undersøgt i de store søer) og konstant findes i vandet.

Læs hele artiklen her


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!