Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-05-25

PRESSEINVITATION: Pressemøde om Akvakulturudvalgets anbefalinger

Akvakulturudvalget afleverer onsdag d. 26. maj sine anbefalinger til miljøminister Karen Ellemann og fødevareminister Henrik Høegh.

For første gang har erhvervs- og miljøorganisationer fundet et fælles fodslag om, hvordan dansk fiskeopdræt i fremtiden kan reguleres. Derfor lægger udvalgets anbefalinger op til en dobbelt gevinst: At der kan skabes grobund for vækst i konkurrencen, eksporten samt produktionen af fisk i dansk akvakultur samtidig med, at miljøpåvirkningen fra erhvervet kan reduceres til gavn for vandmiljøet.

Udvalgets medlemmer (Dansk Akvakultur, Kommunernes Landsforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund samt miljø- og fødevaremyndigheder) vil være til stede ved pressemødet.

Pressemødet finder sted onsdag den 26. maj kl. 11-12 i Proviantgården A på Christiansborg.

Yderligere oplysninger:
Lone Kielberg, funktionsleder, Miljøstyrelsen, 72 54 41 50 
Marie Andergren, pressemedarbejder, Miljøministeriet, 72 54 60 60
Mogens Schou, udviklingschef, Fødevareministeriet, 22 61 75 05
Thor Seierø, pressesekretær, Fødevareministeriet, 20 91 59 01

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!