Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-07-06

EU-parlamentet afgiver betænkning om revideret akvakulturstrategi

Europa-parlamentet, som efter vedtagelsen af Lissabon-aftalen ikke længere kun har rollen som Kommissionens rådgiver men er med-lovgiver, har netop afgivet betænkning over Kommissionens forslag til revideret strategi for udvikling af den europæiske akvakultursektor.

I april 2009 fremlagde Kommissionen et forslag til revideret strategi, blandt andet baseret på en åben høringsrunde, hvor alle interessenter kunne komme til orde.

I forbindelse med offentliggørelse af den reviderede strategi havde Kommissionen ladet fremstille en videofilm om akvakultur i Europa: "Aquaculture - opportunities for development".

Siden april 2009 har Kommissionens forslag til en revideret strategi været i høring i diverse udvalg (Fiskeriudvalget, udvalget for sundhed og miljø).

EU-parlamentet har samlet høringssvarene og afgivet rapport/betænkning til Kommissionen i juni 2010.

En del af de afgivne svar og rekommandationer har særlig betydning for recirkuleret opdræt - og i denne udgave af betænkningen har AquaCircles sekretariat foretaget markeringer, hvor blå markering skønnes at have særlig betydning for recirkulationsteknologierne og anlæg der benytter/vil benytte denne teknologi.

I betænkningen indgår også anbefalinger om at lade dyrevelfærd få større vægt, at arbejde for at nye arter i opdræt enten er vegetarer eller, at de kan klare sig med mindre mængder af marine råstoffer i foderet. Parlamentet anbefaler også at der oprettes europæiske mærkningsordninger - herunder for bæredygtigt opdræt  - og afslutningsvist:

"opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme forskning og udvikling i forbindelse med akvakultur og at lægge hovedvægten på integrerede og lukkede recirkulerede systemer for vand".

Multe. Fremtidens vegetar-opdrætsfisk? Gyder i saltvand, vokser op i brak-/ferskvand og søger atter ud i fuldt saltvand. Portionsmulter fra dambrug? Udsætningsfisk til havbrugene?

Se mere om EU og udvikling andre steder/andre felter her på siden under 'Udvikling'
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!