Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-07-06

Fish'n Chips

I et EU-støttet projekt forsøger forskere at udvikle miniature-sensorer og bygge disse ind i en robotfisk. Robotfisken er i sig selv et udviklingsprojekt, da den skal kunne svømme og undgå forhindringer. Tredie del af projektet handler om at afsende de indsamlede informationer om vandmiljøet fra fisken til modtagerstationer over vandet.

Hvis og når udviklingen er succesfuldt gennemført skal vi måske have robotfisk svømmende rund i akvakulturanlægene for løbende at monitere vandkvaliteten 'on the spot'.

Se en lille film med 'robofish' her på siden.

Se mere om projektet - SHOAL - herunder udvikling af mini-sensorer til ilt, kvælstof og fosfor.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!