Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-08-05

Første udkast til standard for bæredygtigt lakseopdræt sendt i høring

Styregruppen for 'lakse-akvakultur-dialogen' har den 3. august sendt det første udkast til standard for bæredygtigt lakseopdræt i høring.

Det forventes at standarden for bæredygtigt lakseopdræt også vil kunne anvendes for opdræt af store ørreder i salvandsbrug.

Tilsvarende forudsættes det, at standarden for bæredygtigt opdræt af ferskvands-ørreder vil kunne paralleliseres til produktion af lakseyngel (smolt).

Læs første udkast til standard for bæredygtigt lakseopdræt

Hvis du har lyst til at kommentere udkastet eller foreslå ændringer skal man benytte en formular (hent den her i word-format) og sende ind til styregruppen. Alle inviteres til at deltage i høringen der afsluttes den 2. oktober. Herefter inddrages de kommentarer der er indkommet i den videre dialog og resultatet bliver 2. udkast som forventes sendt i høring før jul.

Vil du vide mere om de mange akvakultur-dialoger kan du finde oplysninger her.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!