Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-08-16

Bakterier kan lugte om der er næringsstoffer i deres omgivelser

Forskere fra Newcastle universitet har påvist at bakterier kan 'lugte' stoffer i deres omgivelser. I forsøg har bakterier kunne 'lugte' ammoniak udskilt af andre bakterier der var placeret i nærheden. Udskillelse af ammoniak er tegn på at andre bakterier 'frådser i mad' og det fik disse bakterier til at begynde at lave biofilm. Nåpr biofilmen er etableret er der muligt for bakterierne at 'svømme' i biofilmen og måske nå frem til området rigt på næringsstoffer.
Forsøgene er udført med bakterier i luft, men hvis det er en generel - og hidtil ukendt - egenskab for bakterier kan denne nye viden få betydning for vores viden om processer der foregår i biofiltre i akvakultur (og andre steder).

De brune cylinderglas indeholder bakterier der er begyndt at danne biofilm som reaktion på udskillelse af ammoniak fra bakterier i cylinderglassene til venstre. Det ses at jo nærmere kilden/lugten - jo mere biofilm dannes.

Kilde: BBC Science & Environment
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!