Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-08-27

Gennembrud i europæisk arbejde med tun i kultur.

EU forskere har haft held til at få levedygtige æg fra Atlantisk Blåfinnet Tun i akvakultur uden brug af hormoner. Sidste år lykkedes det dem at kontrollere reproduktion af tun efter hormonstimulation og begyndte begyndte arbejdet med larrveopdræt.

Gennembruddet er resultatet af det tredje år af arbejdet i SELFDOTT, et forskningsprojekt finansieret af Den Europæiske Union i størrelsesordenen 3 millioner ?, koordineret af det spanske institut for oceanografi (IEO).

EUs kommisær for forskning, innovation og videnskab,Máire Geoghegan-Quinn udtaler: "SELFDOTT projektet er endnu et eksempel på EU-finansieret forskning, der bidrager til at tackle de vigtigste globale udfordringer vi står over for i dag. Hvis resultaterne af denne forskning i sidste ende kan blive kommercialiseret, kan det forbedre fødevareforsyningen og bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse og samtidig medvirke til at sikre en bæredygtig forvaltning af almindelig tun."

Forskerne er begejstrede over, at det efter kun tre år er lykkes at tæmme/domesticere tun i kultur. I alt 10 millioner æg blev produceret på en enkelt dag.

Forskerteamet vil nu fokusere på den embryonale udvikling og tunlarvernes udvikling gennem de første svære livsstadier. Videre er det vigtigt at få tun i klutur til at spise 'almindeligt fiskefoder' (tør-piller). Indtil videre opfodres tun i kultur primært med rå fisk/fiskebidder, hvilket giver en lav FCR (omsætning af fodet til vækst).
På disse områder samarbejder de europæiske forskere med forskere fra Nikiri University i Japan og forskere fra Clean Seas Tuna (dansk bygget) avls-faciliteter i Arno Bay i Australien.

SELFDOTT er et konsortium, der repræsenterer 13 statslige organer, forskningsinstitutioner og brancheorganisationer fra Frankrig (IFREMER, CNRS, University of Montpellier), Tyskland (University of Düsseldorf), Grækenland (HCMR), Israel (NCM-IOLR), Italien (University of Bari ), Malta (MCFS, Malta FishFarming), Norge (Skretting) og Spanien (University of Cádiz, Ricardo Fuentes-gruppen og koordinere IEO).

FNs fødevareorganisation FAO anslår, at produktionen fra akvakultur i 2008 nåede 70 millioner tons. FAO skønner også, at en fjerdedel af de cirka 41 millioner mennesker, der arbejder i fiskesektoren er beskæftiget med akvakultur. Ifølge FAOs prognoser vil akvakulturproduktionen på verdensplan blive fordoblet i perioden frem til 2045 for at imødekomme den stigende befolknings efterspørgsel efter fisk og skaldyr.

Se video om arbejdet med europæisk tun-opdræt


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!