Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-09-13

Danmark i front med miljørigtigt opdræt

Havet er ikke et uudtømmeligt spisekammer, og opdræt af fisk er nødvendigt for at imødekomme den stigende efterspørgsel på sunde fødevarer fra verdens voksende befolkning.
"DTU Aqua er med i front i udviklingen af bæredygtige dambrug til opdræt af fisk" - står der i en artikel i 'DYNAMO', DTUs eget magasin.

Danmark har en lang tradition for opdræt af fisk. Akvakulturerhvervet - både dambrug og havbrug - er i dag verdens hurtigst voksende fødevareerhverv, og Danmark er verdens fjerdestørste eksportør af fiskeprodukter. Omsætningen for produktion af fisk i akvakultur er cirka en mia. kr. alene i Danmark, og der er mulighed for at tredoble denne omsætning. Herudover omsættes der for cirka 1 milliard fiskeffoder - og en god halv milliard kommer ind ved eksport af dansk teknologi til akvakultur ude i den store verden.

Læs artiklen her


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!