Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-10-12

Lukkede flydende fisketanke - fremtidens havbrug?

AgriMarine Holdings, der i en årrække har arbejdet med at udvikle flydende lukkede opdrætsanlæg skal nu levere deres første anlæg i Canada til Middle Bay Sustainable Aquaculture Institute (MBSAI) i British Columbia.
Anlægget vil bestå af 4 flydende tanke med tilsammen 3.000 m3 vand og brugt til produktion af sættefisk af Chinook laks.

Begejstringen er stor hos AgriMarine: " Dette nye marine anlæg vil markere en ny æra for bæredygtig kystakvakultur i BC og bevise, at opdrætsindustrien kan benytte flydende lukkede anlæg uden at miljøet eller økonomien i fare. Der er tale om et stort paradigmeskift, og vi er taknemmelige for den støtte vores projektpartnere udviser", siger Richard Buchanan, administrerende direktør for AgriMarine.

Organisationen bag opførelsen (MBSAI) er et non-profit foretagende dannet med det formål, at forske i og udvikle brugen af lukkede anlæg. Midler til realisering af dette (forsøgs-, red.) anlæg er givet af AgriMarine Industries Inc., Coast Sustainability Trust, den amerikanske Gordon and Betty Moore Foundation (GBMF) og Sustainable Development Technology Canada (SDTC), en uafhængig non-profit organisation etableret af den canadiske regering.

Projektet støttes også af følgende NGO'er: David Suzuki Foundation, Living Oceans Society, Coast Sustainability Trust, Georgia Strait Alliance, T. Buck Suzuki Environmental Foundation, and the Wilderness Tourism Association. Den oprindelige indianerbefolkning i stammerne K'ómoks, Campbell River, Cape Mudge, and Homalco First Nation Bands støtter også projektet (i ikke økonomisk forstand, red.).

AgriMarine er samtidig i gang med en udvidelse af et eksisterende anlæg i en sø i Benxi-regionen i Kina. Herudover har firmaet underskrevet en MoU med den lokale regering i Kinas Jilin provins med henblik på at levere et system til lakseopdræt med tilhørende foderproduktion samt slagte-/forarbejdningsfaciliteter.

Det står altså klart, at der ikke er tale om recirkulerede anlæg, men alene en konstruktion der muliggør opsamling af foderrester og fiskelort. Det synes også klart, at konstruktionen næppe vil kunne placeres på lokaliteter hvor traditionelle havbrug i dag findes - dertil vil de miljømæssige/vejrmæssige betingelser være for hårde. Til gengæld vil systemet have en positiv miljømæssig indflydelse hvis/når det bringes i brug på indsøer.

 Tank-elementer før samling ved i Benxi, Kina.


Elementer monteres på bunden af tanken


Færdigsamlet tank


 Den færdigsamlede tank 'søsættes'


Ponton-anlæg der skal rumme tankene


Den første tank er på plads i ponton-konstruktionen


Principskitse for AgriMarines system

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!