Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-10-25

Norsk tænketank tænker tanker om fremtidens havbrug

Marine Harvest, Nofima, Sintef og andre gode kræfter har sat sig sammen i en tænketank for at gennemdrøfte ønsker og muligheder for fremtidens opdræt til havs.

Investeringsomkostninger for dagens 'standard' havbrugsanlæg til laks er omkring 5,50 kr per kilo. Dette beløb dækker de faciliteter der skal tage sig af laksen fra den kommer fra et landanlæg indtil den har nået slagtevægt - med andre ord fra en vægt på 60-200 gram og op til 5-8 kilo. Udgifter forbundet med at producere laksen til udsætning i havbrugene er ikke medregnet i ovennævnte investeringspris.
Selv om anlægsprisen skulle ændres i fremtiden, er det ikke det der i første omgang er i fokus for tænkearbejdet i tanken. En række andre faktorer spiller nemlig ind - faktorer som det kan være svært at sætte en pris på. Det drejer sig blandt andet om almene krav om bedre biosecurity - herunder minimering af lakselusproblematikken, reduktion/hindring af undsluppen fisk, minimering af den lokale forurening der er ved havbrugene.

Tanken er ikke færdig med tænkearbejdet, men har været omkring den løsningsmulighed der hedder 'flydende lukkede anlæg'. Flere grønne organisationer - særligt i USA og Canada - har argumenteret for en sådan løsning og her på siden blev systemet omtalt i 'Efterretninger' den 12. oktober. Umiddelbart vil et system af flydende lukkede tanke skabe lige så mange nye problemstillinger som det løser - da der ikke er tale om et egentligt recirkuleret anlæg. Hidtil har systemet heller ikke vist sig egnet til placering langt fra kysten.

Tænketanken peger derimod på en anden og meget mere pragmatisk løsning - nemlig at lade laksen vokse sig større indtil den sættes ud i havbrug. Hvis laksen vokser til 1 kilo i landanlæg vil den blot behøve en sæson i havbruget for at opnå slagtestørrelse.

Fremtiden kan derfor meget vel være flere og større - recirkulerede - anlæg på land.

Denne løsning anvendes allerede ved opdræt af andre arter - f.eks. Yellowfinned Kingfish. I nogle tilfælde har det endda vist sig, at der er så store fordele ved at lade fisken forblive i det stabile miljø i recirkulerede anlæg på land, at man er gået helt bort fra at sætte fisken ud i havbrugenes netanlæg.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!