Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-16

Den norske regering vejer miljøhensyn højt og sætter hælene i overfor lakseopdrætterne.

2010 blev der bedste år nogensinde for den norske lakseopdrætsnæring. Norge er verdens største lakseopdrættende nation og industrien har nydt godt af stigende efterspørgsel samtidig med stigende príser. Så langt så godt. Nu villa man tro at de mange tjente penge skulle investeres i en fortsat eskpansion - og det vil industrien også gerne, men den norske regering spænder ben.

Miljøhensyn vejer tungest

Det er miljøhensyn der får den norske regering til at bremse for en fortsat produktionsstigning. Der er netop givet en licens til et mindre anlæg i Nordnorge, men der ser ud til at blive den sidste - ihvertfald indtil 2012.

Der er for mange lakselus på de norske laks - særligt i Syd- og Midtnorge. De norske regler siger at der maksimalt må findes 5 lus på hver laks - og der bliver sværere og sværere for mange anlæg at leve op til.

Samtidig rejser miljømyndighederne i Norge det 'røde flag' - der skal flere og længere braklægningsperioder til. Det er ønsket om at begrænse smitte af laksesygdomme og lakse-parasitter, der er årsag til kravet om længere braklægningsperioder.

Særligt de mindre virksomheder vil få svært ved at overholde de nye krav (de har ikke tilstrækkelig mange rettigheder hvortil de kan flytte deres netbure) og samtidig holde den økonomiske skrue i vandet.

Men, som man siger kan 'den enes død blive den andens brød'. De større laksevirksomheder øjner mulighed for at opkøbe eller fusionere med mindre virksomheder og dermed øge deres produktion. De størtre virksomheder råder over ledige placeringsmuligheder og har en række stordriftsfordele der gør det interessant for dem at investere nogle af pengene de har tjent i 2010 i opkøb af mindre anlæg.

"Den store produktionsstigning vi har set er slut nu", siger analytiker Tom Jandal fra Carnegie. "Siden 2002 er produktionen fordoblet i Norge, men nu er det tid til konsolidering". " I denne uge købte Leroy aktiemajoriteten (81%) i Sjøtroll Havbruk for 540 millioner NOK. Tidligere købte SalMar aktiemajoriteten i Rauma Gruppen for 305 millioner NOK og MorPol købte hovedparten af Marine Farms for 499 millioner NOK." 

Verdens største lakseproducent, Marine Harvest, ønsker at være på 'bølgen' men risikerer at ramme det norske loft for ejerskab - en virksomhed må ikke eje mere end  25 % af de norske licenser. Marine Harvest har bedt EU se på om de norske regler er retsstridige.

Kraftig opbremsning - helt nødvendig!

Selvom Norge har mere end 100 lakseanlæg bidrager de ikke økonomisk tungt til den norske økonomi - det er stadig olie og gas der får de norske hjul til at dreje så velsmurt rundt. 
Men helt skidt er det altså ikke  - i oktober måned eksporterede Norge laks til en værdi af 24,9 milliarder NOK - 30 % over resultatet i oktober 2009. Kom til Norge min far!

"Dette flotte resultat gør det til en god til at bremse op", siger Jannie Sollie, som er direktør for det Natur Direktoratet. " For andet år i træk er antallet af lakselus over det anbefalede, men værre er det at lakselusene udviser resistens overfor kendte og anvendte kemiske hjælpestoffer." 

"For at redde de vilde norske laksebestande for masive luseinfektioner er det helt nødvendigt - ikke bare at bremse produktionsudviklingen - men at reducere den", siger Jannie Sollie. Til Reuters fortsætter hun: " Selv en 50% reduktion kan vise sig ikke at være nok - problemet er meget stort og det er slet ikke under kontrol". 

Den norske fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen, afviser dog udsagnet som stærkt overdrevet, men bekræfter dog at der ikke vil blive givet nye licenser før luseproblemerne i Midt- og Sydnorge er løst. " Vi venter med kapacitetsforøgelser, og dermed nye licenser, indtil 2012, siger fiskeriministeren og tilføjer, at industrien i resten af landet passende kan bruge tiden til at få løst problemerne med luse-infestationer og lusenes resistens". 

Dag Sletmo, som er analytiker hos ABG Sundal Collier, udtaler: "Jo mere restriktiv Norge er med at give nye licenser des færre laks vil der blive udbudt på et marked der udviser stor efterspørgsel. Det betyder at priserne vil holde sig oppe på det høje niveau".

Det kan producenterne så glæde sig over og de store norske aktører ser da også kun de nye restriktioner som midlertidige. Så snart luseproblematikken er løst kan de fortsætte ekspansionen udover de 0,4 % af de norske kystfarvande der idag er udlagt til lakseopdræt.

"Jeg tror vi løse luseproblemet", siger Alf-Helge Aarskog, øverste direktør for Marine Harvest til Reuters. "Herefter er der mulighed for næsten ubegrænset vækst".

Problemet med lakselus er ikke kun at de er parasitter og suger blog ag gnaver hul i laksens skind - laksens immumsystem bliver svækket  af angrebet og dyret er dermed mere modtagelig overfor andre sygdomme. Det var snadsynligvis årsagen til det store udbrug af ISA der 'lagde den chilenske lakseindustri ned'. I Chile stiger optimismen dog. Her har man indført braklægningsperioder og en lang række andre forholdsregler der skal begrænse smitterisikoen fra anlæg til anlæg. Man forventer en produktionsøgning på 4 % i 2011.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!