Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-17

Nye mikroorganismer knyttes til forekomsten af gællesygdomme hos laksefisk i havbrug

Cand. scient Terje M. Steinum forsvarede den 20. oktober 2010 sin PhD-grad ved Norges veterinærhøgskole (NVH), med afhandlingen: «Microbial studies related to proliferative gill diseases in Atlantic salmon».

Gællesygdomme er et betydeligt problem i havbrug. Sygdomsbilledet er normalt domineret af massive sammenvoksninger der reducerer gællernes kapacitet  kraftigt og fisken får åndenød og i sidste ende kan føre til fiskens død. Gællesygdom kan være forårsaget av flere forskellige faktorer, som uheldige miljøpåvirkninger eller et flere forskellige mikroorganismer og kan således ikke umiddelbart knyttes til en bestemt årsag.

Studiets formål var at identificere mikroorganismer, som er involveret i gællesygdom, ved brug af moderne molekylære teknikker i kombination med histopatologiske undersøgelser.

Resultatet af arbejdet tyder på at to nye bakterier (Ca. Pisciclamydia salmonis og en ny art som endnu ikke har noget navn) samt et encellet parasit (Desmozoon lepeophttherii), som først for nyligt er blevet beskrevet, spiller en afgørende rolle for udbrud af gællesygdommen. Herudover fandtes en amøbe (Neoparamoeba perurans) at være ansvarlig for an anden type af gællelidelse. Amøben blev fundet for første gang i norsk havbrug for fire år siden.

Steinums afhandling beskriver også hvilke andre bakterier der normalt kan findes i gællerne hos henholdsvis syg og rask fisk.

Steinum har gennemført studierne ved det norske Veterinærinstituttet og har foreløbigt fået offentliggjort 4 artikler på baggrund af arbejdet.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!