Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-18

Tyrkisk akvakultur vokser fortsat stærkt.

For 10 år siden var akvakultur et spirende erhverv i Tyrkiet. Siden er udviklingen gået stærkt både på ferskvandssiden og på havbrugssiden. 25 % af de fisk der spises i Tyrkiet kommer nu fra eget opdræt.

Tyrkiet er, med en befolkning på knap 73 millioner, den største økonomi i
Central-og Østeuropa og udviser stærk vækst. I betragtning af de økonomiske tunge skyer i  2008-2009, har den tyrkiske økonomi klaret sig fornuftigt. Skretting, der etablerede sig i Tyrkiet for 10 år siden noterer sig tilsvarende, at de økonomiske forventninger til produktion og afsætning i landet har oversteget deres forventninger. Skretting startede egen produktion i Tyrkiet i 2009 og fabrikken var oppe på fuld kapacitet i sommeren 2010. Foruden Tyrkiet forsyner fabrikken de omkringliggende lande med foder.

Såvel den lokale efterspørgsel som eksporten af opdrætsfisk fra Tyrkiet har været kraftigt stigende - og Tyrkiet er nu den næststørste opdrætsnation i Europa (efter Norge). Tyrkiske havbrug producerede 74.000 tons (primært Seabream og Seabass) mens landbaseret opdræt producerede 75.000 tons ørreder (primært regnbueørreder af portionsstørrelse). Nationalt afsættes primært ferske ørreder mens frosne og røgede ørreder eksporteres (Kilde: Det tyrkiske statistiske bureau).

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!