Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-18

Finland indfører regler for velfærd hos opdrætsfisk

Den finske regering har i et nyt dekret fastsat detaljerede krav til velfærden hos opdrætsfisk. Det er den første lovgivning af sin art i forbindelse med velfærden for opdrættede fisk.

Den nye forordning vil fastsætte minimumskrav for akvakulturanlæggenes indretning, udstyr, drift og vandkvalitet, samt for det udstyr og tilbehør, som anvendes i håndteringen af fisken.

Lovgivningen vil ligeledes definere minimumskrav for overvågning og sikring af velfærden hos fisk, herunder fodring daglig pasning og håndtering af fisk - f.eks. i forbindelse med sortering på anlægget.
Specifikke krav til aflivning, slagtning og transport af fisk, fastlægges ligeledes. Den finske lovgivning kommer i tillæg til eksisterende dyreværnslovgivning og forventes at træde i kraft i løbet af november 2010.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!