Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-23

LER - naturlig vandbehandling

Fornyelsesfonden har i dag meddelt AquaPri A/S, at man vil støtte virksomhedens ler-projekt. Projektet gennemføres sammen med Dantonit, Damolin, Orbicon|Leif Hansen og AquaCircle.

Nu skulle man måske tro det ville dreje sig om fiskeler....., men det er ikke tilfældet!

Projektet om ler til vandbehandling er et af 11 innovationsprojekter, der har opnået støtte. I alt 21 projekter ud af et ansøgerfelt på 111 har opnået støtte. Læs Fornyelsesfondens pressemeddelelser om dagens støttetilsagn til innovationsprojekterne - eller kig ind på fornyelsesfondens hjemmeside.

Se faktaark om ler-projektet her.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!