Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-24

Tilskud til projekter i fiskerihavne og landingssteder

I forhold til den tidligere ordning er der tre væsentlige ændringer:

  • Det er muligt at søge om tilskud til kompetenceudviklende aktiviteter, som er nødvendige i tilknytning til investeringer i fiskerihavne
  • Det er muligt at søge om tilskud til investering i servicefaciliteter, som tilbydes de fiskere og akvakulturproducenter, der benytter fiskerihavnen
  • Hvis en række betingelser, som nævnt i bekendtgørelsen, er opfyldt, kan privatejede fiskerihavne sidestille egne finansielle midler med offentlige i forbindelse med ansøgning om tilskud. 

Tilskuddet fra Fødevareministeriet udgør op til 50 % af de tilskudsberettigede udgifter og forudsætter, at ansøger har tilvejebragt andre offentlige midler af tilsvarende størrelse til finansiering af projektet.

Formålet er at fremme investeringer, der har en positiv effekt for den samlede værdikæde fra fangst til forbrug. Investeringer skal være af kollektiv interesse for de erhvervsfiskere, som bruger havnen/landingsstedet.   Der gives tilskud til investeringer i eksisterende fiskerihavne og landingssteder, der i de tre kalenderår umiddelbart forud for ansøgningen havde landinger af fisk svarende til en værdi på mindst 785.373 kr. i gennemsnit, eller vedrører kompetenceudvikling i tilknytning til investeringer i ovennævnte investeringer.   Tilskudsordningen indgår i det danske EFF-program for perioden 2007-2013. Programmet medfinansieres af EU's Fiskerifond (EFF).   Med ordningen er det muligt at give tilskud til projekter, som medfører fx.:   

  • En forøgelse af de landede fisks værdi eller kvalitet.
  • En forbedring af produktivitet, arbejdsmiljø og sikkerhed.
  • En service- og forsyningsforbedring for de fiskere og fartøjer, der benytter havnen.

 

Konkret kan der under ordningen søges om fx. tilskud til udvidelse af kajanlæg og landingsfaciliteter, eller fx. tilskud til investeringer i lager- og auktionshaller og kølekæder.  Bemærk, at alle projekter skal understøtte den udviklingsplan, som er udarbejdet for den fiskerihavn eller det landingssted, som investeringen vedrører. 

Find ansøgningsmateriale og link til den reviderede bekendtgørelse kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside.

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!