Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-24

Hollandsk kapitalfond skyder 25 millioner i recirkuleret opdræt.

Grow Fisk Anywhere henter 18 millioner shekel (NIS) svarende til ca. 25 millioner DKK fra hollandsk investeringsfond.

Grow Fish Anywhere Advanced Systems Ltd [GFA] har rejst pengene hos den hollandske private kapitalfond Linnaeus Capital Partners.

GFA blev grundlagt i 2008 på grundlag af forskning udført af professor Jaap van Rijn og medarbejdere fra fakultetet for landbrug ved Hebrew University i Jerusalem. Virksomheden udviklede fuld recirkulationsteknologi til intensiv akvakultur for både ferskvands- og saltvandsfisk, hvilket muliggør opdræt af fisk i renere vand end i traditionelle dambrug/havbrug.

GFA vil bruge provenuet til at udvide sin virksomhed og etablere dambrug med sin teknologi, hvilket i høj grad mindske vandforbruget og neutraliserer forurenende stoffer.
GFA har også en facilitet i Hudson, New York State. I samarbejde med en lokal virksomhed produceres og sælges der 100 tons guldbrasen (Sea Bream) om året. 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!