Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-11-30

Den norske opdrætssektor tager miljøansvaret seriøst.

Akvakulturen smøger ærmerne op for at løse miljømæssige udfordringer.

"Gode miljøforhold giver de bedste betingelser for produktionen og dermed en høj produktkvalitet"siger administrerende direktør for norske Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), Geir Andreassen.

"Akvakulturerhvervet har oplevet en rivende udvikling siden starten for 40 år siden. I samme periode steg de miljømæssige krav til alle aktiviteter betydeligt, som det er sket for akvakulturerhvervet. Industriens deltagere er underlagt meget strenge regler og forholder sig dagligt til mere end 60 love og regler."
Akvakulturens udvikling kræver fortsat fokus på bæredygtighed både i drift og udnyttelse af naturressourcer. De sidste ugers rygter fra forskellige sider har sat fokus på den norske lakseproduktion." Geir Andreassen understregede, at fiskeindustrien er forpligtet til løbende forbedringer, mens der produceres fisk og skaldyr til millioner af forbrugere verden over.
 
"Ingen kan hævde, at akvakultur ikke tager miljømæssigt ansvar. Industrien har arbejdet i mange år med en række betingelser. I det forgangne år har der været en hidtil uset indsats for at bekæmpe lakselus. Historien har vist, at samarbejde mellem virksomheder, regeringer og verdens førende forskergrupper har formået at løse store udfordringer, "siger Andreassen.
 
"Men sektoren kan stadig forbedres på flere områder, og vi er altid på udkig efter bedre løsninger. Det er også vigtigt at forstå, at nogle opgaver ikke kan løses fra dag til dag, men kræver en langsigtet systematisk indsats" understreger han.
 

Voksende popularitet
Den norske eksport af fiskeprodukter (både fanget og kultiveret) nærmer sig en værdi af 50 milliarder norske kroner. "En stor del af de 'seafood' produkter der udbydes i Europa stammer fra de norske fjorde og kystnære områder. Akvakulturerhvervet i Norge skaber dags dato 20.000 arbejdspladser. Skal vi udvikle sektoren yderligere, skal det naturligvis ske med omtanke. Omverdenen forventer at akvakulturerhvervet handler ansvarligt. Mange hensyn skal tages - både faktorer i forbindelse med miljø, fiske velfærd og sundhed, beskæftigelse og levering til markederne" siger Andreassen.
 
Lusekoordinering
Flere fagmiljøer og miljøorganisationer har sat fokus på opdrætssektoren - og særligt aktualiseret i de seneste måneder. "Sektoren er lydhør for konstruktive forslag", udtaler Andreassen og fortsætter: "Alle foranstaltninger, der kan styrke og forbedre denne vigtige sektor hilser vi velkommen".
 
Lusesituationen langs store dele af den norske kyst er et godt eksempel på dette. Industriens mål er, gennem et nationalt kontrolprojekt, nøje at koordinere indsatsen i 16 regioner langs kysten. Selv i områder, der ikke har luseproblem deltager virksomhederne i indsatsen. Da vildlaksen i foråret vandrede ud fra de norske elve var der en meget lav forekomst af lakselus i de norske netbure langs kysten - dermed har sektoren opfyldt den første målsætning, som industrien og myndighederne havde sat. Det samme mål gælder for det kommende forår. På lang sigt er målet at skabe en mere robust lusebekæmpelse med en samtidig ambition om at bekæmpelsen blive så lidt afhængig af medicin og kemikalier som muligt.

"Lusesituationen er stadig udfordrende, men der arbejdes med forbedringstiltag samt forskning og udvikling på en række områder. I sidste uge kunne 'Havforskningsinstituttet' berette, at forkerne var kommet et godt stykke på vejen til en kortlægning af lakselusens arvemasse. Det er viden, der kan bruges til at udvikle nye lægemidler og vacciner. Sideløbende har der været meget lovende resultater i forsøg med opdræt af læbefisk (berggylter, der aktivt æder lakselus, der sidder på laksene i netburene).
 
Ansvarlighed
Dette efterår kan den norske opdrætssektor fejre, at det er 40 år siden de første opdrætsforsøg blev gennemført på Hitra. Siden da har udviklingen været enorm. Historien viser, at industrien kan løse de udfordringer som den møder. "Se blot på situationen med brug af medicin og hjælpestoffer, hvor situationen i dag er, at der stort set ikke anvendes noget mere. Det ville ikke være muligt, hvis man ikke havde arbejdet systematisk med udvikling af vacciner og systematisk sygdomsforebyggelse, "siger Andreassen.
 
Undslupne fisk er et andet eksempel.
 "Vi har desværre haft flere eksempler på undslupne fisk i år, hvilket er meget beklageligt. I de seneste år, er antallet dog blevet reduceret, og mængden af undslupne laks der genfindes ved fiskeri i såvel havet som i elvene er heldigvis faldet. Jeg er overbevist om, at det også er muligt at gøre mere på dette område. Vi har en nul-vision på dette område, og sektoren arbejder hver dag mod dette mål. Foreningen (FHL) bidrager blandt andet ved at initiere forskningsprojekter og formidle opdateret viden til aktørerne i sektoren - bl.a. gennem kurser" .

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!