Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-12-01

EU-Kommissionen: Positiv særbehandling af akvakultur under den kommende CFP

EU-Kommissionen er særdeles positiv overfor en styrket udvikling af og produktion fra akvakultur i Europa.

Kommissionen offentliggjorde de positive takter på Fiskerirådsmødet i Bruxelles den 30. november.

Det blev nævnt, at man i reformprocessen for den fælles fiskeripolitik (CFP) har til hensigt at sætte særlig fokus på udvikling af europæisk akvakultur. Kommissionen sagde, at den planlægger at indføre en særlig økonomisk støtte mekanisme (Akvakultur-fond) for udvikling af akvakultur efter 2012, hvor den nuværende CFP udløber. Kommissionen tydeliggjorde også, at man med interesse ser på muligheden for at etablere en struktur med regionale rådgivende råd for akvakultur. En tilsvarende struktur for fiskerisektoren har været på plads i en årrække - Regional Advisory Councils (RAC).

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!