Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-12-01

Europæisk eksport af glasål er stoppet

EU har ( i praksis) stoppet eksporten af glasål. Lige i tid før sæsonen for fangst af glasål begyndte den 1. november lykkedes det EU at få stoppet eksporten af glasål. I slutningen af oktober blev der nemlig udsendt en præcisering, som i realiteten forhindrer alle medlemslande at sende glasål ud af EU.

I Fiskerirådet kunne medlemslandene ikke blive enige om et moratorium. Imidlertid kom Generaldirektoratet for Miljø glasålene til undsætning.

Da ål er opført i bilag II til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), der sætter skrappe restriktioner for handel med denne art, brugte DG-miljø dette som udgangspunkt.

I en note, udsendt i slutningen af oktober, til landenes medlemmer af 'Det rådgivende råd for beskyttelse af den vilde flora og fauna' skriver DG-Miljø, at en tilladelse til at eksportere ål til et tredje-land kun kan  udstedes, når "den kompetente videnskabelige myndighed har vurderet og skriftligt tilkendegivet, at fangst, indsamling og  eksport ikke vil have en skadelig virkning på bevaringsstatus eller for udbredelsen af arten". En kopi af en eventuel national tilladelse skal sendes til DG-miljø, idet 'Det rådgivende råd for beskyttelse af flora og fauna' har overmyndigheden på feltet.

Det tilføjes, at eftersom den europæiske ål er én enkelt bestand, skal de nationale videnskabelige organer inddrage vurdering fra de øvrige medlemslande - og sikre enighed om, at en eventuel eksporttilladelse ikke vil have negativ påvirkning - hvorfor eksport i praksis ikke kan tillades.

Eksportforbuddet påvirker kun handelen med lande udenfor EU. Dette betyder at europæiske åle­opdrættere sandsynligvis vil kunne købe glasål billigere end de senere år, hvor prisen har været helt oppe over € 2.000 pr. kilo.

Der er i praksis tale om både eksport og import forbud. Det betyder at glasål fra f.eks. Norge, Algeriet og andre lande ikke kan sælges til åleopdrættere i EU. Med Tunesien har EU er særaftale der gør, at der kan importeres glasål derfra indtil udgangen af 2010.

 Se noten

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!