Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-12-09

Fiskerifondsmidler for 2011 beløb og fordeling aftalt - tilskud til fiskere og vandbønder

Der er netop indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fiskeriudviklingsprogrammet for 2011 til udvikling af dansk fiskeri og akvakultur. Aftaleparterne er enige om, at der i alt anvendes 270 millioner kroner i 2011 til at styrke udviklingen i den danske fiskeri- og akvakultursektor.

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti er enige om, at fiskeriudviklingsmidlerne i årene 2011-2013 skal anvendes til bæredygtig produktion indenfor fiskeri og akvakultur og til udviklingsprojekter i forhold til fx fiskerimetoder, sporbarhed af fiskeprodukter og øget kvalitet i forarbejdningen af fiskene. Som følge af udløbet af brændstofpakken, der er blevet gennemført i 2009 og 2010, afsættes der ekstra midler til ordningen for modernisering af fiskefartøjer i 2011.

"Fiskeriudviklingsprogrammet er en motor til vækst og udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor. Med den nye aftale gør vi en indsats for at styrke den bæredygtige fiskeriforvaltning, som sikrer bestandene, samtidig med at der ydes tilskud til innovative projekter inden for forarbejdningsindustrien og miljøskånsomme dambrug", siger fødevareminister Henrik Høegh.

Der afsættes et tilskud til udgifter om bord på de fiskerfartøjer, der vil deltage i et projekt med at dokumentere, at alle fisk, som bliver trukket ombord på fartøjet bliver afskrevet på kvoten. Der forventes også tilskud til fiskere, der investerer i et godkendt selektivt trawl, der skåner torskebestanden. Det sker som følge af iværksættelsen af den såkaldte cod avoidance plan, der har til formål at beskytte torskebestanden i Kattegat.

Som led i Grøn Vækst aftalen afsættes fortsat ca. 17 millioner kroner til investeringer i fiskeopdrætsanlæg, der anvender avancerede miljøvenlige teknologier. Under ordningen for forarbejdning afsættes midler til investeringer i innovative projekter fx i ny teknologi, der letter arbejdet med at pakke eller udskære fisk.

Med aftalen fastholdes også niveauet for midler til de lokale aktionsgrupper. Regeringen og Dansk Folkeparti blev i 2010 enige om en flerårig løsning for de lokale aktionsgrupper, der giver aktionsgrupperne bedre muligheder for langsigtet planlægning af deres aktiviteter.
Se fordeling af midler

Kilde: Fødevareministeriet

Yderligere oplysninger:
Jakob Munkhøj Nielsen, Fiskeripolitisk kontor, 33 92 35 19

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!