Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-01-07

De skaber grøn udvikling

Fødevareministeriet har idag offentliggjort modtagerne af støtte under det Grønne Udviklings og Demonstrations Program (GUDP). Der er tale om de to første 'runder' af GUDP programmet - den første med fokus på økologi, den anden med fokus på udviklings- og demonstrationsprojekter samt udviklingsnetværk/-partnerskaber. 

Oversigterne giver overblik over projekttitler, hovedansøgere, tilskudsbeløb samt kontaktoplysninger til projektlederen og GUDP-sagsbehandleren for de enkelte projekter.

GUDP-bestyrelsen har valgt at give tilskud til en lang række projekter efter de to ansøgningsrunder i 2010. Projekterne dækker mange spændende samspil mellem virksomheder, rådgivningstjenesten og universiteterne, og vil styrke bæredygtig vækst i fødevaresektoren.

GUDP-bestyrelsen har blandt andet givet tilskud til udvikling af flere økologiske kødprodukter med biologisk konservering, der giver bedre smag samt en ny teknologi, der kan øge produktionen af regnbueørreder og atlanterhavslaks i danske dambrug på en bæredygtig måde.

Se projekter der har fået tilskud under den 'økologiske' runde her.

Se projekter der har fået tilskud under 'udvikling, demonstration og partnerskaber' her.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!