Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-01-18

Laksesmolt i Norge på 1 kilo

En forlenget landfase for settefisk kan bidra til å redusere rømmingsrisiko, sykdomsrisiko og dødelighet. Dette kan vise seg å være fornuftig både ut fra miljømessige og økonomiske hensyn, sier statsråd Lisbeth Berg-Hansen. Fiskeri- og kystdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre ei prøveordning som tillater produksjon av settefisk opp til 1 kg.

- Jeg har registrert at det er interesse for å ha settefisk på land lenger, og ønsker derfor sette i gang en prøveordning for å høste erfaringer med en slik produksjon, sier Berg-Hansen i en pressemelding.

Prøveordninga går ut på at 20 % av produksjonskapasiteten til den enkelte settefisktillatelse for laks, ørret og regnbueørret kan benyttes til å produsere settefisk opp til 1 kg. Videre foreslår departementet at innehaver av settefisktillatelse kan søke om dispensasjon som innebærer at all settefisk omfattet av den enkelte settefisktillatelsen kan ha individvekt opp til 1 kg.

Rømmingsrisiko, sykdomsrisiko og dødelighet hos fisken er stor i fasen opp til en individvekt på 1 kg. En forlenget landfase vil derfor kunne redusere slik risiko. Prøveordninga vil også kunne bidra til erfaringer og innovasjon innen utvikling av miljøteknologi i havbruksnæringa.


Kilde: www.Kyst.no
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!