Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-07-19

Akvakultur - en af fremtidens milliardindustrier?

Torsdag den 23. august kl. 13.30 til 16.30 sætter Inovationsrådet fokus på metodikken bag kocenptet i Fremtidens Milliardindustrier. Akvakultur kan være en af disse kommende milliardindustrier!

Efter tre års arbejde med metoden, er det tid til at dele erfaringer og til at få indspil og idéer til såvel metoden som til igangsættelse af nye milliardindustrier.

AquaCircle er allerede med, idet et af emnerne som 'Vandpartnerskabet' har beskæftiget sig med er akvakultur. AquaCircles sekretariat opfordrer alle med interesse for emnet til at deltage i dette eftermiddagsmøde/workshop, idet det vil være en fin indgang til at deltage mere forpligtende i Vandpartnerskabets arbejde med akvakultur - en fremtidig dansk milliardindustri. Vandpartnerskabet er efter sekretariatets opfattelse et godt initiativ, hvor der er vide muligheder for at præge fremtidens danske satsninger og politiske prioriteringer. Det er også et sted hvor seriøse partnere kan mødes - og 'sød musik opstå' i form af hårde/forpligtende netværk med samarbejde og udvikling i fokus.

Se den vedhæftede invitation fra innovationsrådet. Såvel innovationsrådet som AquaCircles sekretariat håber, at I vil have lyst til og mulighed for at deltage og bidrage til vores fremtidige arbejde på konceptniveau og indhold i milliardindustrierne.

Du har også mulighed for at læse AquaCircles sekretariats oprindelige oplæg til vandpartnerskabets arbejde om akvakultur som en fremtidig dansk milliardindustri.

Har du kommentarer eller spørgsmål er du altid vellkommen til at kontakte Innovationsrådets sekretariat på telefon 3393 9323 eller på mail til Hanne Lyng Christiansen hlc@mm.dk, hvortil tilmelding også mailes

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!