Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-03-31

DanAqua: Første danske akvakulturmesse

DanAqua gennemføres samtidigt med fiskerimessen DanFish International, der finder sted 12 - 14. oktober, 2011 i Aalborg.

Det er Aalborg Kongres & Kultur Center sammen med Dansk Eksportforening, der står bag begge messer. Man inviterer indkøbere og leverandører af teknologi til akvakultursektoren indenfor til tre dage i akvakulturens tegn.

Danmarks kompetencer inden for akvakultur er betydelige med hensyn til teknologi og systemer; et område, der i forhold til investeringer og udvikling har vindmøllepotentiale. Det fremgår i hovedrapporten fra regeringens akvakulturudvalg af 2009 med anbefalinger til en bæredygtig udvikling af dansk akvakultur. Fra regeringens side bakker man derfor op om industrien, fortælles det i en pressemeddelelse fra Aalborg Kongres og Kultur Center.

Der er rigtig gode fremtidsmuligheder for dansk eksport af udstyr og viden til akvakulturerhvervet, der er verdens hurtigst voksende fødevareerhverv. Fisk produceret i dambrug og havbrug omsætter alene i Danmark for cirka en mia. kr. Herudover er eksportværdien af foder og andre hjælpestoffer på omtrent samme niveau. Hertil skal lægges eksportværdien af teknologi, knowhow og hele anlæg som bidrager med en god halv milliard. Disse tal kan mangedobles i fremtiden, for Danmark har god mulighed for at skabe et væksteventyr, da vi har den viden, der skal til, og kender kunderne.

"Ikke mange ved, at Danmark er verdens fjerdestørste eksportør af fiskeprodukter, eller at vi er førende inden for bl.a. recirkuleringsteknologi og foder. Jeg er derfor glad for, at der nu er mulighed for, at denne industri får sin egen akva-messe på dansk grund", siger Ulrik Dahl, direktør i Dansk Eksportforening. Han fortsætter: "Fremover afholdes DanAqua hvert andet år sammen med DanFish International, og strategien er at få præsenteret knowhow i verdensklasse kombineret med salg og køb af alt opdrætsrelateret udstyr".

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!