Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-06-20

Danmark nr. 2 i EU inden for grøn innovation

Teknologi til online overvågning af vandkvaliteten. Vandfiltre, der gør det muligt at genanvende vand. Og nye landbrugsteknologier, der reducerer tabet af næringsstoffer til miljøet. Alle sammen danske opfindelser, der har været med til at sikre Danmark en 2. plads inden for miljøteknologi i EU. Det konkluderer en ny rapport fra det nye europæiske videncenter Eco Innovation Observatory, der har kortlagt, hvordan de 27 EU-lande klarer sig i forhold til miljøinnovation.

Centret har i rapporten kigget på 13 parametre: Blandt andet har det undersøgt, hvor mange ressourcer EU-landene investerer i miljøteknologi, hvor mange grønne opfindelser landene tager patent på, landenes eksport af grønne teknologier og produkter, antallet af ansatte i virksomheder, der udvikler grøn teknologi, og hvor gode landene er til at anvende ressourcerne effektivt. Og her ligger Danmark samlet set i toppen kun overgået af Finland.

Læs/hent rapporten 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!