Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-08-11

Norge vil fremover have akvakulturen placeret i produktionszoner

De norske myndigheder, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning, vil alle indføre produktionsområder for akvakultur og forvaltningsregler for at sikre den bedst mulige arealudnyttelse med de mindst mulige miljømæssige konsekvenser af opdræt.

De fire direktorater støtte ekspertudvalgets vigtigste punkter i rapporten "Effektiv og bæredygtig
arealanvendelse i akvakultur - areal til begær", men har forskellige synspunkter på visse dele af udvalgets anbefalinger.

Den norske kommission er også nået frem til at det er nødvendigt med en oprydning og simplificering af de mange regelsæt der styrer opdrætsindustrien - regelsæt der i dag forvaltes af flere forskellige offentlige instanser.

Selv om de involverede direktorater har forskellige syn på dele af kommissionens anbefalinger, er der altså bred enighed om de vigtigste principper. Blandt andet er det nødvendigt at arbejde videre med, hvordan en række af de foreslåede foranstaltninger kan gennemføres i praksis.

Direktoraterne er enige om:

-        At det er nødvendigt at etablere produktionssteder adskilt af opdrætsfrie zoner og at definere forvaltningsregler og indikatorer for fuldt ud at udnytte potentialet i den norske akvakulturindustri på en effektiv, men alligevel fuldt tilfredsstillende måde.

-        Kystzonen bør kortlægges bedre. Der bør udarbejdes et nationalt dækkende kort over havstrømme, med detaljerede oplysninger om aktuelle forhold langs kysten, for at opnå det bedst mulige videnskabelige grundlag for lokalisering af produktionen vurderet både ud fra miljømæssige og sundhedsmæssige hensyn.

-        At fremme alternative produktionsformer der er miljømæssige bedre løsninger end de aktuelt fremherskende produktionsformer, - produktionsformer der også tager bedre hensyn til fiskenes velfærd og sundhed.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!