Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-01-19

Høring om ny bekendtgørelse om VVM af havbrug, der helt eller delvist ligger længere end 1 sømil fra kysten

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om VVM-vurdering af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten i høring.

De foreslåede regler har til formål at implementere VVM-direktivets krav, således at de også gælder for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten. De foreslåede regler indfører procedurer for anmeldelse, VVM-screening, VVM-tilladelse, udarbejdelse af VVM-rapport, høring og offentliggørelse i overensstemmelse med VVM-direktivets regler.

Der er høringsfrist den 22. februar 2012. 

Læs mere om høringen på høringsportalen.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!