Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-01-20

Ørredstandard endelig på plads!

I går blev den endelige standard for bæredygtigt ferskvandsopdræt af ørreder frigivet.

Det er WWF (World Wide Fund for Nature) der har initieret processen under de såkaldte 'Aquaculture Dialogues' - en proces hvor alle med interesse har kunnet deltage.

Arbejdet har stået på siden 2008 og det endelige resultat er, naturligvis, et kompromis fremstillet af de deltagende parter i den meget åbne proces der har ført til standarden.

En sådan 'konsensus-proces' betyder også, at i forhold til dansk praksis og lovgivning (eksisterende og kommende), er en række krav langt under den standard der produceres efter i Danmark.

Der vil derfor næppe være danske dambrug der ikke - i rigt mål - kan honorere kravene i standarden. For eksempel nævner standarden at der ikke må udledes mere end 5 kg fosfor per produceret tons fisk - og efter 3 år vil denne grænse blive sænket til 4 kg/tons produceret fisk.

En lang række andre forhold skal dog også være opfyldt før at dambruget kan få udsted certifikat, men igen bliver det næppe noget problem i det gennemregulerede danske erhverv.

Læs/download standarden her

I de kommende måneder vil der blive udarbejdet retningslinier for de uafhængige virksomheder der skal gennemføre evaluering (auditering) af dambrug med henblik på at disse kan opnå certificering.

Ørredstandarden vil, i lighed med allerede udarbejdede standarder på andre opdrætsarter, blive overdraget til ASC (Aquaculture Stewardship Council) - opdrætsnæringens pendant til fiskeriets MSC (Marine Stewardship Council). Det er ASC der godkender virksomheder der kan h´gennemføre auditeringer af dambrugene.

Hos brancheforeningen Dansk Akvakultur er der glæde over at den proces, som man var med til at starte tilbage i 2008, nu er tilendebragt - og med et resultat, som muliggør at danske ørreder kan blive de første på markedet der er bæredygtigheds-certificeret. Et ikke ueffent markedsførings-argument til de kræsne europæiske fiskespisende forbrugere.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!