Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-02-02

Midlertidig lukning af to fiskeriordninger

Ordningerne
Tilskud til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora og -
Fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren
lukker midlertidig

Akvatisk flora og fauna

Der er udarbejdet en principaftale mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet om blandt andet vandløbsrestaurering inden for EFF i årene 2012 og 2013. Derfor skal reglerne om tilskud til beskyttelse og udvikling af akvatisk fauna og flora ændres. Det betyder at bekendtgørelsen ophæves, og  ansøgningsperioden åbner således ikke den 1. februar 2012.

Ophævelsen af bekendtgørelsen betyder, at ordningen lukkes i sin nuværende form.  Vi forventer, at der åbnes for nye ansøgninger under en revideret ordning senere på året, når nye regler er på plads.

NaturErhvervstyrelsen forventer, at der åbnes for en ny og mere omfattende ordning for vandløbsrestaurering, når EU-Kommissionen har godkendt en ændring af det danske fiskeriudviklingsprogram.

Når den nye bekendtgørelse er offentliggjort, vil der blive orienteret om ansøgningsperioden på hjemmesiden og via NaturErhvervstyrelsens nyhedsbrev.

Fælles initiativer

Den nuværende bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren lukkes midlertidigt. Det skyldes at NaturErhvervstyrelsen afventer godkendelse af den politiske aftale, og derefter skal indsatsområderne i høring i Fiskeriudviklingsudvalget.

Ansøgningsperioden åbner således ikke den 1. februar 2012.

Ordningen åbner igen, så snart den politiske aftale er på plads og indsatsområderne er godkendt, hvilket vi forventer sker snarest.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!