Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-02-02

Nordisk Marin Tænketank stiftet

En ny nordisk marin tænketank skal styrke fagligheden i debatten om udnyttelse af 'det marine rum'.
De nordiske lande har en unik kompetence i spørgsmål om havmiljø og marin forvaltning. Men de kompetente røster kommer kun i begrænset omfang til orde i den offentlige debat, mener en række nordiske fiskerieksperter. En ny nordisk tænketank skal være med til at rette op på dette misforhold.

Fiskerieksperter på tværs af de nordiske lande er med støtte fra Nordisk Ministerråd gået sammen om at etablere Nordic Marine Think Tank på et møde i København den 30. januar 2012.

Tænketanken skal være med til at sikre en kvalificeret debat om fiskeripolitikken i Norden og internationalt. Ifølge stifterne er der for meget spin og ensidig information omkring udnyttelsen af havet og havenes ressourcer.

Vi må sikre, at havet fremover vedbliver at være en kilde til en sund samfundsøkonomi.

Nordic Marine Think Tank vil blandt andet arbejde med makrelspørgsmålet i Nordatlanten, regulering af fiskeriet i internationale farvande, havvindmølleparker og fredning af havområder, samt generelt dokumentere hvordan fiskeri og andre marine aktiviteter påvirker havenes tilstand.

- Havene og deres økosystemer skal være sunde og den erhvervsmæssige udnyttelse af havenes levende ressourcer skal være bæredygtig. Vi må sikre, at havet fremover vedbliver at være en kilde til en sund samfundsøkonomi. Men vi må også finde en balance mellem gevinsten ved udnyttelse overfor belastningen af økosystemet. Tænketanken skal sikre, at begge sider er velbelyste i den offentlige debat og ved politiske beslutninger udtaler en af stifterne, Victor Hjort, forhenværende direktør for Eurofish.

Ønsker saglig diskussion

Folkene bag tænketanken ønsker ikke mindst at sikre, at diskussionen om fiskeriets indflydelse på havenes økosystemer foregår på et sagligt og velfunderet videnskabeligt grundlag. I det globale og regionale debatklima er der behov for at skelne mellem facts og - i værste fald - spin, mener grundlæggerne.

Tænketanken er uafhængig af myndigheder og økonomiske sektorinteresser, men stifterne opfordrer til samarbejde med enhver frivillig organisation, som deler disse anskuelser.

På sit konstituerende møde i København den 30. januar 2012 med 30 deltagere fra de nordiske lande blev Nordisk Marin Tænketank etableret med vedtægter og retningslinjer for det kommende arbejdsprogram og valg af en bestyrelse.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!