Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-02-08

Luse-Laser

Rumfartsteknologi! Det er de tanker man får når man ser hvordan avanceret teknologi bringes i anvendelse under ekstreme forhold i fiskeopdrætssektoren.

AquaCircle har normalt fokus på recirkuleret opdræt. Alle fisk i opdræt starter da også deres liv i et anlæg på land. Imidlertid overføres en del til videre tilvækst i saltvand i havet. Det gælder selvfølgelig også laks. Og derfor har vi naturligvis også fokus på de udfordringer kunderne møder i den fase af fiskens liv!

Lakseopdrætssektoren strider med problemer med parasitten lakselus (der egentlig er flere arter, men lad det nu ligge). Konventionel bekæmpelse med kemiske bade er ikke 'fremtidens løsning'! Der arbejdes derfor på at finde andre mere bæredygtige og miljøvenlige metoder til at bekæmpe denne plage (som også giver sektoren image-problemer). Blandt de mere kendte er nok anvendelse af læbefisk (Bjerg-gylte og andre arter) og stenbidder - idet begge 'græsser' på lusene der sidder på laksen. Bekæmpelse fa lakselus belaster produktionsprisen med ca. 1 NOK/kilo laks - så der er absolut også et økonomisk incitament til at finde brugbare løsninger på problemet!

Nu viser der sig imidlertid også at være en mulig højteknologisk løsning på vej (og hvem er ikke teknologifikseret...):

Beck Engineering i Oslo har med samarbejdspartnerne Lerøy Seafood Group, Marine Harvest og Salmar - og med økonomisk bevilling fra 'Innovation Norge' med succes genneført første fase af projektet 'Stingray'.

Ved hjælp af undervandskameraer og avancerede algorithmer scannes forbi-svømmende laks og eventuelle lakseluse der måtte sidde på laksen identificeres og positions-bestemmes. Sammen med data om afstanden til fisken dirigeres nu en 'laser-kanon' i stilling og afgiver 'et skud' laser-lys, der immobiliserer/dræber lakselusen, som efterfølgende falder af laksen.

Imponerende at dette kan lade sig gøre under vand med levende/bevægelige opbekter og varierende afstand (bestemmende for effekten af 'laser-skuddet').

Læs mere om projektet her

NRK- Hordaland (norsk fjernsyns lokal-TV i Hordaland) har lavet en rapporttage om projektet og metoiden.

Se TV-indslaget her.

Lakse-laser

Laser-lyset træffer en lakselus, som efterfølgende slipper taget og falder død eller døende mod bunden (se mere på TV-klippet, linket herover)

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!