Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-02-08

Standard for bæredygtigt lakseopdræt frigivet

I går blev ASC standarden for bæredygtigt opdræt af laks (og store ørreder) frigivet.

Der går endnu et par måneder før standarden kan bringes i aktion - der skal nemlig udarbejdes retningslinjer for auditering. Når disse retningslinjer er på plads vil det være muligt at søge sit opdrætsanlæg/-produktion auditeret efter standarden med henblik på at blive certificeret.

Læs/download standarden under Udvikling/certificering

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!