Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-08-29

Fiskevelfærd

I landbrugets husdyrproduktion er der lavet en del undersøgelser og publiceret litteratur om dyrevelfærd, mens diskussionen om velfærd indenfor fiskeopdræt er forholdsvis ny. Her har det tidligere været almindeligt udelukkende at betragte foder og vækstoptimering, sygelighed og dødelighed som velfærdsparametre. I løbet af 90'erne er interessen for fiskens trivsel under opdrætsforhold dog vokset, så det i dag også er almindeligt at inddrage andre velfærdsparametre i diskussionen.
Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) har ydet 100% støtte til udarbejdelsen af rapporten: Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt. Arbejdet er sket i regi af Ferskvandscenteret i Silkeborg. Du kan se/læse/downloade rapporten her på siden uner 'Udvikling'.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!