Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-08-27

Søg grønne tilskudspenge

I sidste uge har Miljøstyrelsen afholdt informationsmøder om regeringens miljøteknologiske indsats MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram), der skal hjælpe danske virksomheder med at lave nye og mere effektive miljøløsninger.

Danske virksomheder har i år mulighed for at søge om at få del i de 40 millioner kroner, som gives som tilskud til projekter inden for vand og klimatilpasning, ressourcer og affald, luftforurening og støj, kemikalier, forurenende virksomheder og internationalt miljøsamarbejde.

Læs MUDP rammer og prioritering 2012

Her vil man blandt kunne læse:
Internationalt vil:
- indsatsen for at fremme dansk eksport af miljøteknologi til dambrugsproduktion intensiveres med fokus på de store produktionslande i Asien

Der er ansøgningsfrist den 21. september 2012 klokken 12. Herefter vil Miljøministeriet tage stilling til, hvilke projekter der skal have tilskud. Virksomhederne får besked i starten af decembe

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!