Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-08-27

En drøm om dansk opdræt af blåfinnet tun

Engang blev der jævnligt fanget tun i danske farvande. Engang var Agersøs navn forbundet med fiskeopdræt på havet. Måske er det disse forhold der har fået en dansk forretningsmand, Ulrik Seiersen, til at drømme om opdræt af blåfinnet tun på Agersø. Seirsen regner med at der bliver 30 nye arbejdspladser når anlægget er etableret. Seiersen meddeler, at en årsproduktion på 4.000 tons er det der sigtes efter - og at de 3.000 tons allerede har en køber.

Der ikke ret meget i denne verden, der er nemmere end at sælge kød af blåfinnet tun. Sushi spises snart af alle - og tænk blot på den voksende skare af købedygtige kinesere der også vil have deres del af luxsus-spisen.

Til gengæld er det nok en anderledes svær opgave at producere blåfinnet tun i opdræt under den danske himmel. Yngel af tun sælges endnu ikke på verdensmarkedet, og hvis man selv vil producere ynglen skal man have avlsfisk. Disse skal fanges levende i naturen og tilvænnes et liv i store bassiner. Herefter skal man få disse store voksne fisk til at gyde i fangenskab. Hvis det lykkes at få befrugtede tun-æg til at klække, skal man være klar med store mængder levende foder til de små 'grovædere'. Til dette formål må man etablere et eget opdræt af copepoder (vandlopper) der i sig selv skal fodres med alger. Altså skal man beherske flere typer opdræt for at kunne forvente at kunne producere små tun. Der har indtil for nylig været en meget høj dødelighed blandt de små tun, som svømmer meget stærkt og kan ramme siderne af bassinet og derved skade sig selv og dø.

Når de små tun vokser sig større, sættes de ud normalt ud i netbure i et havbrug og slagtes når de når en vægt på 60 - 80 kg. Temperaturen i de indre danske farvande er dog ikke høj nok tunen og den høje væksthastighed der er kendetegnet for denne art. Den høje vækstrate har også sine omkostninger. Når vi producerer ørred i danske havbrug bruger vi 1,1 kg foder for at producere 1 kg ørred. Tun, som i øvrigt producerer kropsvarme, skal derimod have 3-4 kg foder for at tage 1 kg på i vægt. Med de miljørestriktioner de danske havbrug er underlagt - og som forhindrer dem i at udvide produktionen - er der næppe megen grund til at tro på at miljømyndighederne vil se positivt på en ansøgning til tun-opdræt i de danske farvande.

Hvis drømmen om et tun-opdræt på Agersø derfor skal realiseres må hele opvæksten ske i et lukket anlæg på land - og man har i dag ikke nok kendskab til vurdere økonomien i landbaseret opdræt af tun - hvorfor projektet vil være økonomisk risikabelt. 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!