Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-09-12

DTU-Skaldyr

DTUs bestyrelse sagde for nylig endeligt ja til fusionen så nu bliver Dansk
Skaldyrcenter i Nykøbing integreret i DTU Aqua fra 1. januar 2013. Skaldyrcenterets
økonomi i år blev sikret ved at lade DTU Aqua betale for ydelser i stedet.

Lige siden finanslovsforhandlingerne, sidste år, hvor det blev besluttet at
sikre skaldyrcentret, har man søgt en løsning, hvor centret kommer ind under
DTU Aquas paraply. I forbindelse med integrationen i DTU Aqua var der en del
formalia der skulle falde på plads, og man besluttede at tage den fornødne tid
til det praktiske arbejde og skubbe fusionsdatoen.

  
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!