Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2013-11-05

Maltesisk firma søger partnere til projekt, der skal forbedre teknologi i dambrug.

AquaBioTech Group er et konsulentfirma, der er specialiseret i fiskeopdræt og genbrug af vand, også kendt som "Recirculation Aquacultureh Systems (RAS)".

 

Firmaets rådgivning og systemer gælder både fersk- og havvand.

 

AquaBioTech Group ønsker at forbedre deres systemer med støtte fra enten EU-programmet Eureka eller underprioritet Water Joint Programme Initiative. De har også kig på andre støtterunder til forskning i vandteknologi.

Læs mere om årets støtterunder under Water JPI her.

 

AquaBioTech Group  vil gerne udvikle og teste:

- Membranteknologier og teknologier til at undgå plante- og kulturvækst på flader

- iltningsprocesser og desinfektion

- Materialer til komponenter til systemer

- Spildevandsbehandling

- Overvågningssystemer

 

Projektet vil vare et til tre år.

 

Om Eureka og Water JPI

Eureka er et EU-støttet program, der blandt andet med Eurostars-puljen støtter forskning hos små og mellemstore virksomheder.

 

Water JPI, der ligesom Eureka får støtte fra både EU og medlemslande, har for nyligt offentliggjort, at næste års støtterunde får fokus på menneskeskabt vandforurening. Det er både kendte og ukendte forureningskilder, der kan være fokus. Partnere fra 10 lande - heriblandt Danmark - kan søge støtte. I Danmark er Det Strategiske Forskningsråd samt non-profit-organisationen DHI, der forsker i vandmiljø.


Potentielle partnere

SMV'er og forskningsenheder.


Ansøgningsfrist
AquaBioTech Group ønsker, at man tager kontakt inden d. 30. december.

Kontaktinfo

George D. Mantas

Business Development Manager

AquaBioTech Group

www.aquabt.com

Direct Line:  +356 2258 4121

Telephone number: +356 2258 4100

Email Address: gdm@aquabt.com


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!