Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-01-22

Laksepriserne går atter op - op - op


Det betyder at afregningsprisen på et kilo laks til opdrætterne gennem de seneste 3 måneder er øget med godt 11 kroner pr. kilo.

De helt store laks over 9 kiloudviser den største pristigning, men de fleste laks, ca en trediedel, ligger i størrelsen 4-5 kilo, og der må opdrætterne se i øjnene, at prisen kun kommer op på 49,65 NOK per kilo.

Perspektiv

Omkostningerne ved at producere et kilo laks i de norske opdrætsanlæg ligger i størrelsesordenen 20-24 NOK/kilo. Så mon ikke de flset norske 'vandbønder' smiler når de går hen i banken.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!